Servis výpočetní techniky

Servis výpočetní techniky, podpora uživatelů

Pod pojmem „servis výpočetní techiky“ se dá zahrnout vše, co souvisí s provozem IT. Ke každému zákazníkovi přistupujeme indivduálně, vše záleží na vzájemné dohodě.Pod termíny „správa sítí“ a „smluvní servis PC“ rozumíme kompletní zabezpečení správy, údržby, modernizace a hlavně bezproblémový chod Vaší počítačové sítě, jednotlivých pc stanic, serverů a periférií včetně zabezpečení důležitých dat proti ztrátě nebo odcizení.

Zajišťujeme:

  • bezproblémový chod počítačové sítě, provádíme pravidelnou údržbu a čištění počítačů.
  • Pomocí vzdálené správy NTR support se můžeme napojit na váš počítač a tím vyřešit na dálku mnoho problémů bez nutnosti výjezdu.
  • Po dobu oprav vašeho PC je možno si od nás zapůjčit náhradní zařízení

Zhodnotíme současný stav kancelářské techniky a počítačových sítí ve vaší firmě, zajištění případného komplexního auditu současného vybavení (hardware i software) a nalezení optimálního řešení. Podle velikosti sítě, počtu serverů a potřeb zaměstnanců Vám doporučíme optimální dobu potřebnou pro zajištění bezproblémového chodu sítě i jednotlivých počítačů.